Enflasyonun artmaya devam ettiği 2022’de en fazla etkilenen alanlardan birisi de eğitim oluyor. Herhangi bir gelire sahip olmayan ve ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için bu dönemde eğitim giderlerini karşılayabilmek çoğu zaman olanaksız hale gelebiliyor. Türkiye’de pek çok vakıf, kamu kurumu ve özel kuruluş ise öğrenci bursu desteği ile ilköğretimden, üniversiteye kadar tüm öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilmelerine yardımcı oluyor.

Türk Eğitim Vakfı(TEV) Öğrenci Bursu

Türkiye’de eğitim ve öğrencileri destekleyen en önemli vakıf, Türk Eğitim Vakfı(TEV)’dır. Türk Eğitim Vakfı tarafından her eğitim öğretim döneminde binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye maddi destek sağlanmaktadır. TEV tarafından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs desteği sağlanmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi içinde TEV öğrenci bursu, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek.

Herhangi bir geliri bulunmayan, ailesi sosyal yardımlardan yararlanan, örgün eğitime devam eden tüm ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim kademesine göre değişen tutarlarda öğrenci bursu veriliyor. Buna göre TEV tarafından 2022-2023 eğitim öğretim döneminde lise öğrencilerine 350 TL, lisans öğrencilerine 800 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.200 TL ve doktora öğrencilerine 1.600 TL tutarında öğrenci bursu verecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Bursu Desteği

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi öğrencileri de unutmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her eğitim öğretim döneminde ortaöğretim ve yükseköğrenim kademesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik öğrenci bursu sağlamaktadır.

Sunulan öğrenci bursu ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için Ekim ile Haziran ayları arasında aylık olacak şekilde 9 ay boyunca 200 TL tutarında eğitim yardımı yapılmaktadır. Yükseköğretim öğrencileri ise bu öğrenci bursu desteğinden Ekim ile Mayıs ayları arasında olacak şekilde 8 ay boyunca ayda 650 TL tutarında burs desteği alabiliyor.

MEB Öğrenci Bursu

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından da sağlanan öğrenci bursu desteği bulunuyor. MEB eğitim desteği kapsamında lisans düzeyinde eğitim gören belirli şartlara uygun olan öğrenciler burs alabilmektedir. Buna göre MEB tarafından, yükseköğretim kurumlarında “öğretmen” yetiştiren fakültelerde okuyan ve üniversite tercihlerinde bu bölümü ilk 5 seçeneği içerisinde yazmış olan tüm yeni öğretmen adayları 4 yıl boyunca MEB’den burs desteği alabiliyor.