Taraflar, Türkiye'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı (KOSGEB) ve Tataristan Girişimciliği Geliştirme Fonu tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı'nın (MoU) bir parçası olarak ortaklaşa kararlaştırılan bir eylem planı aracılığıyla karşılıklı değişim programları planlıyorlar.

Anlaşma, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen 13. Uluslararası Ekonomi Zirvesi olan Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022'de imzalandı.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, iki kurumun mevcut güçlü ikili ilişkilere dayanarak Türkiye ve Tataristan'da KOBİ'leri geliştirmek için yoğun bir şekilde birlikte çalışacaklarını söyledi. "Birçok alanda işbirliği yapabileceğimiz yeni fırsatlar görüyoruz." dedi.

Bu mega uluslararası ekonomik toplantı, ortaklık finansmanı, helal sanayi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konularını ele alarak Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Helal endüstrisi zirvenin ana odak noktasıydı ve Kurt'a göre dünya çapında, özellikle Müslüman ülkelerde yükselen bir endüstriyel trend. "Bu sektör Türkiye'de çok ilerleme kaydetti ve KOSGEB'in çalışmalarının bir parçası da işletmelerinin helal akreditasyon almasını sağlamak olacak." dedi.

Kurt, "Helal Akreditasyon Kurumu'ndan sertifika almak isteyen KOBİ'lerimize şu anda 10.000 TL (615 dolar) sertifika desteği sunuyoruz." dedi.

Kurt, istihdama, ekonomik kalkınmaya ve sosyal istikrara yapabilecekleri katkı nedeniyle İİT ülkelerinde KOBİ'lerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Son 20 yılda KOBİ'leri geliştirmedeki başarısıyla dünya çapında dikkat çeken bir ülke olarak Türkiye örneğini verdi.

Ülke ihracatının katlanarak arttığını ve KOBİ'lerin bu ihracattan pay alarak ekonomiye katkı sağladıklarını ve istihdam sağladıklarını söyledi.

Kurt, KOSGEB'in rolünün, başarı hikayelerini diğer ilgili, gelişmekte olan ülkelerle paylaşarak Türkiye'yi elinden geldiğince en iyi şekilde temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.