Günümüzde uygulamada olan Sosyal Güvenlik Sistemi, 80’ li ve 90’ lı yıllarda olgunlaşmış ve günün şartlarına göre çeşitli reformlar gerçekleştirilerek bu halini almıştır. 90’ lı yıllarda farklı sigorta kuruluşlarının, günümüze göre farklı olan emeklilik koşulları, değiştirilerek prim günü, sigortalılık süresi ve yaş sınırına bağlandı. Bu anlamda 1999 yılı Eylül ayı, bir tür milat olmuş ve bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilere, başladıklarında farklı haklara sahip olmaları nedeniyle özel haklar tanınmıştır.

Yapılan reformlarla sigortalı olarak çalışmaya başladıkları hakları büyük ölçüde kaybeden bu kişiler, günümüzde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da EYT adıyla da biliniyor. Bu durumdaki kişilere tanınan bazı özel haklar olmasına rağmen, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarında çok daha fazla hakka sahip olan bu kişiler, yine de çeşitli şekillerde erken emekli olabiliyorlar.

3600 Prim Günü ve 15 Yıl Sigortalılıkla Erken Emeklilik

Günümüzdeki sistemde emeklilik için 3 koşuldan biri olan yaş sınırını doldurmak zorunlu. Sigortalının hangi yaşta emekli olabileceğiyse, yine 1999 yılı öncesinde ve sonrasında sigortalılık başlangıcı yapmasıyla doğrudan ilişkili. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi yapmış olan kişilere, 3.600 prim günü ödemesi ve 15 yıllık sigortalılıkla emeklilik hakkı bulunuyor. Buna karşın bu kişilerin hangi tarihte sigortalı olarak çalışmaya başladıklarına göre, emekli olma yaşı belirleniyor. Benzer şekilde 15 yıllık sigortalılık süresinin hangi tarihte dolduğu da önemli bir kıstas.

Erken Emeklilikten Faydalanabilmek İçin Sigortalılık Başlangıcını 1999 Öncesine Çekmek

1999 yılı Eylül ayı öncesinde askerliğini yapmış olan kişiler, sigortalı olarak daha sonra da çalışmaya başlasalar. Askerlik Borçlanması yaparak, sigortalılıklarını bu tarihe çekebiliyorlar. Benzer şekilde kadınlarda Doğum Borçlanması yapılarak, eğer 1999 yılı öncesinde doğum yapışlarsa bu tarihi geri çekebiliyorlar. Böylece erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyorlar ve daha yüksek maaş bağlanma oranlarına sahip oluyorlar. 1999 Yılı öncesi sigorta girişi yapmış olan kişilerin, sonrasında giriş yapmış olan kişilere göre, aylık bağlanma oranları da daha yüksek. Bu sebeple emekliliği yaklaşmış olan kişilerin, 1999 yılı öncesine tarihi geri çekebilme olanakları bulunuyorsa, bunu değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz.