Çalışma hayatın içerisinde olan kadınların ya da çalışmayıp sigortalı eşlerinin yararlanabildikleri bir imkan olan süt parası, SGK tarafından çocuk sahibi olan annelere verilen en önemli desteklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bilhassa yeni doğrum yapan annelerin yararlanabildikleri destek için en önemli şartların başında ise sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekiyor. Fakat burada eğer anne sigortalı bir işte çalışmıyorsa aynı hakkı sigortalı olarak çalışan eşi üzerinden de kullanabiliyor. Yine bir diğer önemli kriter de, bu destekten yararlanabilmek için doğrumun sağ olarak gerçekleşmiş olması yani bebeğin en azından başvuru esnasına kadar sağ olması gerekiyor. İşte SGK tarafından annelere verilen destek ve detaylar!

Süt Parasını Kimler Nereden Alabilirler?

Kamuoyunda sık sık süt parası olarak anılan emzirme ödeneğinden sigortalı olarak çalışan kadınlar ya da kendileri çalışmıyorsa sigortalı olarak çalışan eşleri yararlanabiliyorlar. 2021 yılı için 232 TL olarak belirlenen ve 2 yıl boyunca bu miktardan ödenecek olan süt parası ödemeleri için eğer ayrı bir hesap bilgisi bildirilmemişse ödemeler PTT üzerinden gerçekleşir. 4A ve 4B kapsamında istihdam edilen kişilerin yararlanabildikleri emzirme ödeneğinden 657 sayılı kanuna tabi olan devlet memurları bu adla yararlanamıyorlar. Devlet memurları ise bu ödemeyi kendi düzenlemeleri olan Emekli Sandığı’ndan alıyorlar.

Süt Parasından Yararlanabilmek İçin

4A ve 4 B kapsamındaki çalışan annelerin toplumda süt parası olarak da bilinen emzirme ödeneğinden yararlanabilmeleri için şu kriterlerin sağlanmış olması gerekiyor:

  • Yeni doğum yapan annenin ya da çalışan eşinin, doğumdan önceki 15 ay içerisinde en az 20 günlük prim ödemelerinin mutlaka yapılmış olması gerekiyor.
  • Eğer anne 4B kapsamında sigortalı olarak çalışıyorsa kendisinin ya da 4B kapsamında sigortalı olarak çalışan eşinin, doğumdan önceki 15 ay içerisinde en az 20 günlük priminin mutlaka ödenmiş olması gerekiyor. Aynı şekilde bu ödemeler gerçekleştirilirken genel sağlık sigortası primi dahil, hiçbir ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun da bulunmaması gerekir.
  • Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi, daha doğrusu başvuru zamanına kadar bebeğin sağ olması şarttır.
  • Süt parası için belirli bir sınır süre söz konusudur. Buna göre doğumun gerçekleştiği günden itibaren 5 yıl içerisinde mutlaka başvuru yapılması gerekir. Aksi takdirde bu haktan bir daha yararlanılamaz.