SGK sigortalısı olarak çalışmaya başlayan ve zaman içerisinde sağlık sorunları sebebiyle işgücü kaybına uğrayan kişiler malulen emekli olabilirler. Malulen emeklilik, sigortalı çalışanların, iş kazası ve benzeri sebeplerle sağlığını kaybetmesi halinde, yaşamlarını idame ettirmeleri için gerekli ekonomik desteğin sağlanması hedefiyle oluşturulmuş bir emeklilik sistemidir.

Malulen emekli olabilmek için, yaşanan sağlık sorunu nedeniyle en az % 60 iş gücü kaybının oluşması gerekir. Resmi sağlık kuruluşlarının Sağlık Kurulları aracılığıyla alınan raporla belgelenebilen sağlık durumuna paralel, sigortalı adına en az 1.800 prim iş günü ödemesi yapılmış olması da gereklidir. Aynı zamanda sigortalı çalışanın yine en az 10 yıl boyunca sigortalı olması koşulu da malulen emeklilikte aranan diğer bir kıstastır.

Malulen Emeklilikten Kimler Yararlanabilir?

Malulen emekli olabilmek için aranan ilk koşul, kişinin sigortalı olarak çalışırken iş gücü kaybına uğramış olmasıdır. Bu sebeple sigortalılık başlangıç tarihi önemlidir. Sigortalılık başlangıç tarihi aynı zamanda 10 yıllık sigortalılık süresinin doldurulmuş olması şartı nedeniyle de önemlidir. Bunlara ilave olarak en az 1.800 prim gününün ödenmiş olması da gereklidir.

Malulen emeklilikten, sigortalı olarak çalışırken en az % 60 iş gücüne kaybına sağlık nedenleriyle uğramış, en az 1.800 prim günü ödenmiş ve en az 10 yıldır sigortalı durumda olanlar faydalanabilir. Ancak kişinin sağlık sorunu nedeniyle uğradığı iş kaybının yanında, başkasının bakımına muhtaç olması özelliği bulunuyorsa, 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz. Bu durumdakiler, 1.800 prim iş günü ödenmişse, 10 yıllık sigortalılık süresi dolmamış olsa da malulen emekli olabiliyorlar.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emekli olmak isteyenler, herhangi bir işlem yapmadan doğrudan bulunduğu ildeki SGK Müdürlüğü’ ne başvurmalıdır. Devlet kurumu da olsa, SGK tarafından sevk yapılmadan alınan raporlar geçersizdir. Bu sebeple öncelikle SGK İl Müdürlüğü’ ne başvurulması, buradan alınacak sevkle belirlenmiş sağlık kurumuna gidilmesi gereklidir. Sağlık Kurumunda bulunan Sağlık Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrasında düzenlenen rapor ve iş gücü kaybının belirlenmesi işlemi gerçekleştirilir. Belirlenen iş gücü kaybı SGK’ ya bildirilir ve kurum tarafından yapılan inceleme sonrasında malulen emekli olabilirsiniz.