Sigortalı bir işte çalışırken işsiz kalma durumu ile karşı karşıya gelen birçok kişinin başvurduğu ilk adres İŞKUR. Kurum, gerek yeni bir iş bulabilmek için gerekse de iş arama sürecinde çeşitli konularda destek alma anlamında birçok açıdan yardımcı oluyor. Bu desteklerden birisi de iş arama sürecinde sağlanan işsizlik ödeneği. Eğer belirli kriterler sağlanmışsa İŞKUR işsiz kalınan dönem için belirli miktarlarda işsizlik maaşı ödemesi yapıyor. İşte işsizlik maşından yararlanabilmek için gerekli kriterler, başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar!

İşsizlik Maaşı Nedir ve Kimler Başvurabilir?

İŞKUR tarafından, sigortalı işsizler için yasada belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde işsiz kalınan süreler için belirli miktarlar ve süreler için yapılan ödemelere işsizlik ödeneği ya da işsizlik maaşı adı veriliyor. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için öncelikle kişinin kendi istek ve kusurunun dışında nedenlerden dolayı işsiz kalması gerekiyor. Bununla birlikte işsiz kalan kişinin hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gününde mutlaka hizmet akdine tabi olması, ve yine akdin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca yine kişinin fesihten sonraki 30 gün içinde kendisine en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunması gerekir. Başvurular şahsen olabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Başvurularını elektronik ortamdan gerçekleştirecek olan sigortalılar www.iskur.gov.tr adresinden başvuru sayfasına erişim sağlayabilirler.

İşsizlik Maaşı Miktarı ve Süreleri

İŞKUR tarafından yeni bir iş bulma, mesleki eğitimler ve Genel Sağlık Sigortası Primlerinin ödenmesi ile birlikte sunulan İşsizlik Maaşının süreleri, kişinin hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde kaç gün sigortalı olarak çalıştığına göre değişiklik gösterir. Buna göre;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası primi ödeyen kişilere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası primi ödeyen kişilere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası primi ödeyen kişilere ise3 00 gün süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

Miktar olaraksa günlük işsizlik ödeneği, kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır. Bu kapsamda örneğin son 4 Ay 2022 yılına ait asgari ücretle çalışan kişiye 1.986,41 TL işsizlik ödeneği ödenirken son 4 ay 10.500 TL ile çalışan kişiye 3.972,82 TL tutarında ödeme yapılıyor.