Devlet tarafından çeşitli ekonomik kesimlere yönelik olarak yapılan destek programları sayesinde ekonomideki üretim ve istihdam hacmi olumlu bir şekilde gelişim gösteriyor. Bu kapsamda yapılan desteklemelerden birisi de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve çiftçiler için sunulan geri ödemesi kredi destekleri. Bakanlık tarafından özellikle zirai üretim hacmini geliştirmeye yönelik olarak uygulanan program diğer yandan da genç nesli köyde tutmayı da hedefliyor. Peki ama devletin çiftçilere vermiş olduğu geri ödemesiz desteklerden kimler ya da nasıl yararlanabilirler? İşte detaylar!

Tarımda Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım alanında yürütülen birçok proje ve programdan birisini de çiftçiler için sunulan hibe destekleri oluşturuyor. Çiftçilerin daha verimli bir şekilde üretim yapabilmelerine olanak sağlamak için sunulan destekler diğer yandan da genç nesli köyde tutabilmeyi ve genç üretim kapasitesinin göçünü engellemeyi amaçlıyor. Çiftçilerin yoğun bir şekilde rağbet ettikleri destek kredilerinden birisi olan geri ödemesiz hibelerin şartları ise Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirleniyor. Bununla birlikte Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi iş birliği kapsamında sunulan faizsiz ya da düşük faizli krediler de çiftçiler için önemli bir destek oluşturuyor. Temel olarak gençlerin tarımsal faaliyetlerle uğraşmalarını teşvik etmeyi amaçlayan genç çiftçi kredisinden yararlanabilmek için 24 ile 30 yaş arasında olmak gerekiyor. Diğer yandan kredi imkanlarından yararlanabilmenin en önemli kriterlerinden birisi de Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak.

Tarım Desteklerinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Tarım desteklerinden yararlanabilmek için elbette öncelikle tarımsal faaliyetlerde bulunmanız gerekiyor. Diğer yandan söz konusu desteklemelerin yapılabilmesi için çiftçilerin aşağıdaki koşulları da sağlıyor olmaları gerekiyor. Bunlar;

  • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olmak,
  • İl ve ilçe ziraat odalarına üye olmak,
  • Ekim yapılan dikili alanın tapusu ve kira sözleşmesiyle birlikte yapılan tüm faaliyetlerin ziraat odasına bildirilmesidir.

Bunlar sağlandığı takdirde yapılacak olan hibe ya da kredi desteğinden Ziraat Bankası aracılığıyla yararlanabilirsiniz. Alacağınız hibe miktarı ise; ekmiş olduğunuz ürünün cinsine, ne kadar alana ektiğinize ve ekmiş olduğunuz ürünün miktarına bağlıdır. Bu kapsamda verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Programlarından bazıları ise şu şekildedir: 

  • Zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği
  • Fındık bazlı gelir desteği
  • Organik tarım desteği
  • İyi tarım desteği
  • Mazot, gübre ve toprak analiz desteği