Sosya devlet yapısı, vatandaşların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesini gerektiriyor. Bu gereklilik kapsamında ülkemizde de ihtiyaç sahibi ailelere birçok kategoride nakdi destekler veriliyor. Bu destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Her yıl bu yardımlar için belli bir bütçe ayrılıyor ve ihtiyacı olan kişiler bu yardımlara başvurarak belli standartlarda hayatlarını sürdürebiliyor. Peki Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hangi yardımlar veriliyor? Bu yardımlara kimler başvurabiliyor?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Ödenen Düzenli Nakit Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son resmi nikahlı eşini kaybetmiş ve hanesinde sosyal güvencesi olan kimse bulunmayan ihtiyaç sahibi kadınlara da destek oluyor. Bu durumu belgelenen kadınlara her ay 325 TL destek veriliyor ve ödemeler aylık hesaplanıp 2 ayda bir toplu halde yapılıyor.

Engelli Aylığı

Engelli aylığı, Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan ve %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlara veriliyor. Desteğe başvuru, 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu destek kapsamında 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %40-%69 arası engelli aylığı 865,76-TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 1.298,63-TL olarak belirleniyor. Ödemeler aylık olarak gerçekleştiriliyor.

Öksüz ve Yetim Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği bir diğer grup ise öksüz ve yetim çocuklar oluyor. Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklara, bakanlık tarafından aylık 150 TL nakit desteği veriliyor. Bu destek aylık olarak hesaplanıp, 2 ayda bir hesaba yatırılıyor.

Afet-Acil Durum Yardımları

Bu yardımlar, Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak kişilere ulaştırılıyor. Afet ve Acil durum yardımlarından, Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar olayın meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın yararlanabiliyor. Başvuruların 18 yaş üstü aile bireyi tarafından yapılması gerekiyor. Bu desteğin tutarı ve ödeme dönemi, acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre belirleniyor. Başvuru için TC Kimlik kartı yeterli oluyor.